top of page
245290204_255102179882129_3047563023427184555_n_edited.jpg

ЗА НАС

Българска Брейк Федерация /ББФ/ е Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и официално създадена на 07.08.2019 г.

Идеята за създаването и е да съхрани, обедини и развие брейк културата, да си сътрудничи и заедно да управлява интересите на обществото.

В стратегията си е заложила 4-годишна програма за развитие, която се актуализира в началото на всяка година.

Визията и за управление залага на това да разшири мрежата от брейк клубове в страната, които да подбират, развиват и усъвършенстват детско-юношеския и спорта за високи постижения.

Органи на управление на ББФ

  • Общо събрание на ББФ

  • Управителен съвет

  • Председател

 

Общото събрание включва всички членове на ББФ.

Всеки клуб, член на ББФ има право на един глас.

bottom of page